Aktualności

Księga Stadna koni małopolskich

2 czerwca 2009 · Kategoria: Wydawnictwo, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni z przy­jem­no­ścią in­for­muje, że uka­zała się dru­kiem długo ocze­ki­wana Księga Stadna Koni Rasy Małopolskiej – Tom VII, część 3 – „Konie an­glo­arab­skie speł­nia­jące wa­runki Międzynarodowej Konferencji Konia Angloarabskiego (CIAA)”.
Księga, za­wie­ra­jąca in­for­ma­cje o 485 kla­czach i 153 ogie­rach, jest do­stępna w Redakcji Ksiąg Stadnych PZHK w ce­nie 60 zł.

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube