Aktualności

Księga Stadna koni małopolskich

2 czerwca 2009 · Kategoria: Wydawnictwo, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni z przy­jem­no­ścią infor­muje, że uka­zała się dru­kiem długo ocze­ki­wana Księga Stadna Koni Rasy Małopolskiej - Tom VII, część 3 - „Konie anglo­arab­skie speł­nia­jące warunki Międzynarodowej Konferencji Konia Angloarabskiego (CIAA)”.
Księga, zawie­ra­jąca infor­ma­cje o 485 kla­czach i 153 ogie­rach, jest dostępna w Redakcji Ksiąg Stadnych PZHK w cenie 60 zł.

120 Lat Polskiego Związku Hodowców Koni
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube