Aktualności

Materiał filmowy z X Czempionatu Koni Zimnokrwistych w Kętrzynie

17 sierpnia 2011 · Kategoria: Czempionaty, · Rasa:

Dzięki uprzej­mo­ści Kętrzyńskiej Telewizji Internetowej przed­sta­wia­my Państwu krót­ki ma­te­riał fil­mo­wy z X Czempionatu Koni Zimnokrwistych w Kętrzynie, któ­ry od­był się w dnia­ch 23-​24 lip­ca bie­żą­ce­go ro­ku.

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube