Aktualności

GP Special

21 marca 2012 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, ·

Serdecznie za­pra­sza­my Państwa w pią­tek (24 mar­ca) o go­dzi­nie 11:00 na Cavaliadę. W tym cza­sie od­bę­dzie się kon­kurs ujeż­dże­nia nr 3 – GP Special, roz­gry­wa­ny o na­gro­dę Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni.
Zachęcamy rów­nież do za­po­zna­nia się z programem całych zawodów.

Print Friendly, PDF & Email