Aktualności

Media o koniach!

14 września 2012 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach, ·

Zapraszamy do nowo utwo­rzo­nej zakład­ki na naszej stro­nie - Media o koniach. Będziemy sta­rać się zamiesz­czać w niej infor­ma­cje zna­le­zio­ne w mediach poza bran­żo­wych. Mamy nadzie­ję, że spodo­ba się Państwu ta nowa funk­cjo­nal­ność naszej stro­ny.

Print Friendly, PDF & Email