Aktualności

Konferencja Jubileuszowa w Sierakowie

26 września 2012 · Kategoria: Konferencje, ·

W imie­niu sto­wa­rzy­sze­nia hi­po­lo­gicz­ne­go Pro Hipico Bono, Stada Ogierów w Sierakowie oraz Muzeum „Zamek Opalińskich”, ser­decz­nie za­pra­sza­my na kon­fe­ren­cję, któ­ra od­bę­dzie się w dnia­ch 29-​30 wrze­śnia 2012 r.  w Sierakowie. Więcej in­for­ma­cji tutaj

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube