Aktualności

II Ogólnopolski Czempionat Ogierów Hodowlanych Rasy PKZ

5 października 2012 · Kategoria: Czempionaty, · Rasa:

Zapraszamy do obej­rze­nia fil­mu z czę­ści po­ka­zo­wej za­pre­zen­to­wa­nej pod­czas II Ogólnopolskiego Czempionatu Ogierów Hodowlanych Rasy Polski Koń Zimnokrwisty, któ­ry od­był się 8 wrze­śnia w Stadzie Ogierów w Kętrzynie.

Autorem fil­mu je­st Pan Tadeusz Baraniecki.

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube