Aktualności

Innowacyjność badań w naukach o zwierzętach

8 kwietnia 2013 · Kategoria: Konferencje, ·

Informujemy, że Hodowca i Jeździec ob­jął pa­tro­na­tem me­dial­nym mię­dzy­na­ro­do­wą konferencję naukową „Innowacyjność badań w naukach o zwierzętach” or­ga­ni­zo­wa­ną przez Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, po­łą­czo­ną z ob­cho­da­mi Jubileuszu 60-​lecia Wydziału.
Konferencja od­bę­dzie się w dnia­ch 20-​21 czerw­ca 2013 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu w Krakowie, al. 29 Listopada 46.

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube