Aktualności

Teraźniejszość i przyszłość koników polskich?

8 kwietnia 2013 · Kategoria: Konferencje, · Rasa:

W imie­niu or­ga­ni­za­to­rów ob­cho­dów 30-​lecia ho­dow­li ko­ni­ków pol­ski­ch w Stadzie Ogierów w Sierakowie i kon­fe­ren­cji na­uko­wej pt.: „Teraźniejszość i przyszłość koników polskich?” ser­decz­nie za­pra­sza­my do Sierakowa w dnia­ch 23-​25 sierp­nia 2013 r.

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube