Aktualności

Relacja wideo z Dni Skaryszewa 2013

27 września 2013 · Kategoria: Imprezy hodowlane, · Rasa:

Zapraszamy do obej­rze­nia re­la­cji wi­deo z Dni Skaryszewa 2013 pod­czas któ­rych od­by­ła się m.in. Regionalna Wystawa Koni ra­sy Polski Koń Zimnokrwisty.

Materiał udo­stęp­nio­ny przez lo­kal­ną te­le­wi­zję w Radomiu – TV Dami.

Print Friendly, PDF & Email