Aktualności

Ogłoszenie ZHKWlkp

22 listopada 2013 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy związkowe, ·

W dnia­ch: 26 i 27 li­sto­pa­da biu­ro Związku Hodowców Koni Wielkopolskich w Gnieźnie bę­dzie nieczynne z po­wo­du prze­rwy w do­sta­wie ener­gii elek­trycz­nej (Energetyka Gniezno). W spra­wa­ch pil­ny­ch pro­si­my kon­tak­to­wać się na po­da­ne na stronie internetowej nu­me­ry te­le­fo­nów ko­mór­ko­wy­ch.
Hodowców z te­go re­gio­nu za utrud­nie­nia prze­pra­sza­my.

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube