Aktualności

Relacja Filmowa – „Małopolski Piknik z Koniem”

17 grudnia 2013 · Kategoria: Imprezy hodowlane, · Rasa: ,

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie za­pra­sza­my do obej­rze­nia re­la­cji fil­mo­wej z „Małopolskiego Pikniku z Koniem”, któ­ry od­był się na kra­kow­skich Błoniach w dniu 14 wrze­śnia 2013 r.

Print Friendly, PDF & Email