Aktualności

Wstępy 2014

19 grudnia 2013 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, ·

Wszystkich ho­dow­ców i sym­pa­ty­ków ko­ni za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z treścią pisma, któ­re otrzy­ma­li­śmy od „Ogólnopolskiego Centrum, Promocji, Handlu i Obrotu Końmi w Skaryszewie” w spra­wie or­ga­ni­za­cji Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego WSTĘPY 2014.

Print Friendly, PDF & Email