Aktualności

Konferencja „Naukowe i praktyczne aspekty hodowli koni w Europie”

14 kwietnia 2014 · Kategoria: Konferencje, ·

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z programem Międzynarodowej Konferencji „Naukowe i praktyczne aspekty Hodowli Koni w Europie” po­łą­czo­nej z Sesją Jubileuszową 45-​lecia pra­cy na­uko­wej prof. dr hab. Kazimierza Kosiniaka-​Kamysza, któ­ra od­bę­dzie się 6 czerw­ca 2014 r. w Krakowie.

Print Friendly, PDF & Email