Aktualności

Relacja filmowa z „Klikowskiej Parady Konnej”

25 września 2014 · Kategoria: Wystawy i pokazy, · Rasa: ,

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie za­pra­sza­my do obej­rze­nia krót­kiej re­la­cji fil­mo­wej z te­go­rocz­nej „Klikowskiej Parady Konnej”, któ­ra od­by­ła się w dniach 13-​14 wrze­śnia w Klikowej.

Źródło: www.timeto.pl

Print Friendly, PDF & Email