Aktualności

Relacja filmowa – Wystawa-​Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty

30 września 2014 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, · Rasa:

W imie­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie, od­dział w Radomiu zapra­szamy do obej­rze­nia krót­kiej rela­cji fil­mo­wej z Wystawy – Sprzedaży Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty, któ­ra od­by­ła się w dniach 23 wrze­śnia 2014 r. w Kozienicach.

Print Friendly, PDF & Email