Aktualności

Relacja filmowa – „XX Dni Huculskie”

12 grudnia 2014 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie, · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie za­pra­sza­my do obej­rze­nia re­la­cji fil­mo­wej z Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej pod na­zwą „XX Dni Huculskie”, któ­ry od­był się w dniach 19-​21 wrze­śnia 2014 r. na te­re­nie SKH „Gładyszów” w Regietowie.

Print Friendly, PDF & Email