Aktualności

Konie w Warszawie XIX i XX wieku

24 lutego 2015 · Kategoria: Kultura, ·

Dyrektor Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, Piotr Hubert Świda, uprzej­mie za­pra­sza na otwar­cie wy­sta­wy Konie w Warszawie XIX i XX wie­ku – 5 mar­ca 2015 ro­ku (czwar­tek) o go­dzi­nie 18:00 na te­re­nie Łazienek Królewskich w Warszawie w bu­dyn­ku Koszar Kantonistów.

Wystawa czyn­na dla zwie­dza­ją­cych do 30 sierp­nia 2015 r.

Wystawa pod ho­no­ro­wym patronatem
Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz
Generalnego Konserwatora Zabytków Pana Piotra Żuchowskiego.

Konie_w_Warszawie

Więcej o wy­sta­wie na stronie internetowej MŁiJ.

Print Friendly, PDF & Email