Aktualności

Walny Zjazd ESSA w Sierakowie

28 kwietnia 2015 · Kategoria: Inne imprezy, Sprawy hodowlane, ·

W dniach 22-​24 kwiet­nia w Stadzie Ogierów Sieraków – PRH GAŁOPOL od­był się Walny Zjazd Europejskiego Stowarzyszenia Stadnin Państwowych (ESSA). Częścią otwar­tą Zjazdu by­ła uro­czy­sta ga­la po­ka­zów, pod­czas któ­rej za­pre­zen­to­wa­no ko­nie pol­skich ras, w róż­nych for­mach użyt­ko­wa­nia, przy­wie­zio­ne z czo­ło­wych pol­skich stad i stad­nin. Poniżej krót­ka fo­to­re­la­cja ze Zjazdu ESSA, wkrót­ce na na­szej stro­nie peł­na galeria.

fot. Tadeusz Andrzejewski

Print Friendly, PDF & Email