Aktualności

Relacja filmowa „Szlakiem Konia Huculskiego”

4 sierpnia 2015 · Kategoria: Czempionaty, Powożenie, · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie za­pra­sza­my do obej­rze­nia re­la­cji fil­mo­wej z XV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Czempionatu Koni Rasy HuculskiejMałopolskich Zawodów w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi pod na­zwą „Szlakiem Konia Huculskiego”, któ­re od­by­ły się w dniach 13-​14 czerw­ca 2015 r. w Tarnowie – Klikowej.

Print Friendly, PDF & Email