Aktualności

Relacja filmowa z Wystawy w Szczyrzycu

6 sierpnia 2015 · Kategoria: Wystawy i pokazy, · Rasa: ,,,

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie za­pra­sza­my do obej­rze­nia re­la­cji fil­mo­wej z III Regionalnej Wystawy Koni Rasy Małopolskiej, Huculskiej, Śląskiej i Polski Koń Zimnokrwisty po­łą­czo­nej z IX Krajową Wystawą Czerwonego Bydła Polskiego i Owiec oraz Amatorskim Konkursem Powożenia Zaprzęgami Konnymi, któ­re od­by­ły się w dniach 6-​7 czerw­ca 2015 r. w miej­sco­wo­ści Szczyrzyc.

Print Friendly, PDF & Email