Aktualności

Relacja filmowa z „Majówki w Regietowie”

12 sierpnia 2015 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie, · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie za­pra­sza­my do obej­rze­nia re­la­cji fil­mo­wej z pró­ba dziel­no­ści i eli­mi­na­cji do Czempionatu Użytkowego pod na­zwą „Majówka w Regietowie”, któ­re od­by­ły się w dnia­ch 23-​24 ma­ja 2015 r. w Stadninie Koni Huculskich „Gładyszów” w Regietowie.

Film zo­stał zre­ali­zo­wa­ny przez MZHK.

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube