Aktualności

Nie był malarzem koni

14 sierpnia 2015 · Kategoria: Kultura, ·

Zapraszamy na wie­czór au­tor­ski de­dy­ko­wa­ny pro­mo­cji książ­ki bio­gra­ficz­nej nt. prof. Ludwika (Lulu) Maciąga – „Nie był ma­la­rzem ko­ni. Rzecz o Ludwiku Maciągu”, au­tor­stwa Piotra Dzięciołowskiego. Spotkanie od­bę­dzie się 27 sierp­nia (czwar­tek) o go­dz. 18:00 w Łazienkach Królewskich, w sie­dzi­bie Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa.
Kwartalnik „Hodowca i Jeździec” ob­jął pa­tro­na­tem me­dial­nym to wy­da­rze­nie.

Nie_byl_malarzem_koni

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube