Aktualności

Relacja filmowa z XIX Pokazów Konnych w SO w Kętrzynie

18 sierpnia 2015 · Kategoria: Wystawy i pokazy, · Rasa:

Serdecznie za­pra­sza­my do obej­rze­nia ko­lej­ne­go ma­te­ria­łu fil­mo­we­go z XIX Pokazy Konne w Stadzie Ogierów w Kętrzynie, któ­re od­by­ły się w dniu 19 lip­ca 2015 r. Niniejszy film zo­stał zre­ali­zo­wa­ny przez Pana Tadeusza Baranieckiego.

Print Friendly, PDF & Email