Aktualności

Filmy z Czempionatu Hodowlanego Koni rasy sp – Drzonków 2015

31 sierpnia 2015 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki, · Rasa:

Zapraszamy do obej­rze­nia fil­mów z Czempionatu Hodowlanego Koni ra­sy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi w sko­kach lu­zem, roz­gry­wa­ne­go pod­czas te­go­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez przeszkody.

Klasa I – 2-​letnie i 3 letnie ogiery

1 m-​ce: Ogier Sir Looping

Böckman’s Looping – Skrobia /​ Banita
Hodowca i wła­ści­ciel: Adam Plata

2 m-​ce: Ogier West

Winston – Wenecja /​ Dżahil
Hodowca i wła­ści­ciel: Leonard Konkol

3 m-​ce: Ogier Don Bijou ZW

Bijou Be – Drobnostka /​ Szron
Hodowca i wła­ści­ciel: Wojciech Zdebel


 

Klasa II – 2-​letnie i 3-​letnie klacze

1 m-​ce: Klacz Naomi C II

Corrado Boy – Nancy /​ Concert
Hodowca: Izabela i Marcin Ćwik | Właściciel: Marcin Ćwik

2 m-​ce: Klacz Salamina

Sokrates – Santini /​ Santos
Hodowca i wła­ści­ciel: Jan Sołtysiak

3 m-​ce: Klacz Petra

Czumen K – Petersburg /​ Burggraaf
Hodowca i wła­ści­ciel: Stanisław Laskowski

4 m-​ce: Klacz Uta

Zambesi – U Cassara /​ Utopie
Hodowca: Eco-​Abi Ewa Fabińska | Właściciel: SK Nad Wigrami

5 m-​ce: Klacz Diana

Action-​Breaker – D E.Feu D’Hiver /​ Diamant De Semilly
Hodowca: Eco-​Abi Ewa Fabińska | Właściciel: SK Nad Wigrami

6 m-​ce: Klacz Mossa

Cassilio – Modelka /​ Cavallo
Hodowca i wła­ści­ciel: Artur Dąbrowski

Print Friendly, PDF & Email