Aktualności

Pomoc dla poszkodowanych w czasie suszy

14 września 2015 · Kategoria: Finansowanie, ·

Polski Związek Hodowców Koni za­pra­sza do za­po­zna­nia się z od­po­wie­dzią na pi­smo skie­ro­wa­ne do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spra­wie po­mo­cy dla po­szko­do­wa­nych rol­ni­ków w cza­sie suszy.

Print Friendly, PDF & Email