Aktualności

Apel hodowców do MRiRW

30 września 2015 · Kategoria: Finansowanie, Programy ochrony, ·

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że w dniu 28 wrze­śnia br. przed­sta­wi­cie­le PZHK zło­ży­li na rę­ce Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka apel podpisany przez ponad 6.000 hodowców koni z ca­łej Polski.

Print Friendly, PDF & Email