Aktualności

Wyniki próby dzielności ogierów – ZT Bielice

2 października 2015 · Kategoria: ZT Ogiery, · Rasa: ,,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wynikami wierzchowej próby dzielności ogierów ras szlachetnych po 100-​dniowym Zakładzie Treningowym w Bielicach, któ­ra od­by­ła się w dniach 30 wrze­śnia – 1 paź­dzier­ni­ka 2015 r.

Print Friendly, PDF & Email