Aktualności

Aukcja koni rasy śląskiej i innych ras szlachetnych

5 października 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, · Rasa: ,,,,

W imie­niu OHZ Kamieniec – Stado Książ za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z warunkami aukcji któ­ra od­bę­dzie się w dniu 17 paź­dzier­ni­ka po za­koń­cze­niu pró­by dziel­no­ści ogie­rów śląskich.

Print Friendly, PDF & Email