Aktualności

Relacja filmowa z XV Międzywojewódzkiej Wystawy-​Aukcji Ogierów Zimnokrwistych – Zabajka 2015

16 października 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Wystawy i pokazy, · Rasa:

Serdecznie za­pra­sza­my do obej­rze­nia re­la­cji fil­mo­wej z XV Międzywojewódzkiej Wystawy-​Aukcji Ogierów Zimnokrwistych w Zabajce, któ­ra od­by­ła się w dniu 3 paź­dzier­ni­ka 2015 r. Niniejszy ma­te­riał zo­stał zre­ali­zo­wa­ny przez Pana Tadeusza Baranieckiego.

Wystawa-​Aukcja

Próba zaprzęgowa ogierów

Print Friendly, PDF & Email