Aktualności

Wyniki próby dzielności ogierów – ZT Książ

19 października 2015 · Kategoria: ZT Ogiery, · Rasa: ,,,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wy­ni­ka­mi za­przę­go­wej pró­by dziel­no­ści ogie­rów rasy śląskiej oraz innych ras szlachetnych po 60-​dniowym Zakładzie Treningowym w Książu, któ­ra od­by­ła się w dniach 16-​17 paź­dzier­ni­ka 2015 r.

Print Friendly, PDF & Email