Aktualności

HiJ – Jesień 2015

22 października 2015 · Kategoria: Wydawnictwo, ·

W sprze­da­ży je­st już do­stęp­ny no­wy – 47 – nu­mer „Hodowcy i Jeźdźca”. Jest to re­kor­do­we, bo li­czą­ce aż 156 stron, wy­da­nie HiJ wień­czą­ce ju­bi­le­uszo­wy rok 120-​lecia ist­nie­nia Polskiego Związku Hodowców Koni. Po wię­cej szcze­gó­łów za­pra­sza­my na stronę internetową naszego kwartalnika.

47okladka

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube