Aktualności

Teraz Polskie Konie – katalog on-​line już dostępny!

6 listopada 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Teraz Polskie Konie, · Rasa: ,,

Serdecznie za­pra­sza­my na stro­nę www.terazpolskiekonie.pl, gdzie moż­na już prze­glą­dać ka­ta­log ko­ni (wraz z ma­te­ria­łem wi­deo), któ­re po­ja­wią się na te­go­rocz­nej au­kcji pod­czas gru­dnio­wej CAVALIADY w Poznaniu.

Print Friendly, PDF & Email