Aktualności

Relacja filmowa z Mszy Św. w imieniu Koniarzy

30 grudnia 2015 · Kategoria: Inne imprezy, ·

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie za­pra­sza­my do obej­rze­nia re­la­cji fil­mo­wej z Mszy Św. po­świę­co­nej Hodowcom, Fiakrom i Miłośnikom Koni, któ­ra od­by­ła się w Bazylice p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Ludźmierzu w nie­dzie­lę 6 grud­nia o godz. 1100.

Film zre­ali­zo­wa­no na zle­ce­nie Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie.

Print Friendly, PDF & Email