Aktualności

Dodatkowe aukcje ogierów zimnokrwistych

20 stycznia 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni za­wia­da­mia, iż pla­no­wa­ne są dwie do­dat­ko­we au­kcje ogie­rów zimnokrwistych:

  • 17 lu­te­go 2016 r. (śro­da) w Kwidzynie
  • 1 mar­ca 2016 r. (wto­rek) w Józefinie

Serdecznie za­pra­sza­my.

Print Friendly, PDF & Email