Aktualności

Dziękuję ci koniu

17 lutego 2016 · Kategoria: Kultura, ·

Polski Związek Hodowców Koni przed­sta­wia pismo z Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa do­ty­czą­ce Ekspozycji „Dziękuję ci ko­niu”. Prosimy o za­po­zna­nie się z tre­ścią i ewen­tu­al­ny udział w przedsięwzięciu.

Print Friendly, PDF & Email