Aktualności

Dziękuję ci koniu

17 lutego 2016 · Kategoria: Kultura, ·

Polski Związek Hodowców Koni przed­sta­wia pismo z Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa do­ty­czą­ce Ekspozycji „Dziękuję ci ko­niu”. Prosimy o za­po­zna­nie się z tre­ścią i ewen­tu­al­ny udział w przed­się­wzię­ciu.

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube