Aktualności

Wykorzystanie konika polskiego w ochronie przyrody

23 lutego 2016 · Kategoria: Konferencje, · Rasa:

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z in­for­ma­cja­mi do­ty­czą­cy­mi Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Białowieskiego Parku Narodowego pt. „Wykorzystanie ko­ni­ka pol­skie­go w ochro­nie przy­ro­dy”, któ­ra od­bę­dzie się w dniach 22-​24 czerw­ca 2016 r. w Białowieży.

Print Friendly, PDF & Email