Aktualności

Regulaminy MPMK 2016 – ujeżdżenie

1 kwietnia 2016 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie, ·

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z re­gu­la­mi­nem te­go­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni z dyscypliny ujeżdżenie. Do wglą­du do­stęp­ne są tak­że: regulamin ogólny oraz regulaminy szczegółowe dyscyplin: WKKW, spor­to­wych raj­dów kon­nych i sko­ków przez prze­szko­dy. Regulamin z dys­cy­pli­ny po­wo­że­nie za­przę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi jest w przygotowaniu.

Print Friendly, PDF & Email