Aktualności

Eliminacje do MŚMK Ermelo w ujeżdżeniu

20 kwietnia 2016 · Kategoria: MŚMK, Ujeżdżenie, ·

Uprzejmie in­for­mu­je­my, że eli­mi­na­cje do Mistrzostw Świata Młodych Koni w ujeż­dże­niu od­bę­dą się w dniach 10-​12 czerw­ca pod­czas za­wo­dów ogól­no­pol­skich roz­gry­wa­nych w Michałowicach a or­ga­ni­zo­wa­nych przez KJ Szary. Będą to dwa prze­jaz­dy eliminacyjne.

MŚMK w tym ro­ku „wró­ci­ły” do Holandii, a kon­kret­nie do Ermelo i ma­ją się od­być w ter­mi­nie 28-​31 lipca.

Print Friendly, PDF & Email