Aktualności

Test połówkowy dla klaczy

16 maja 2016 · Kategoria: ZT Klacze, · Rasa: ,,,,

Informujemy, że te­st po­łów­ko­wy dla kla­czy ras szla­chet­ny­ch bę­dą­cy­ch w tre­nin­gu za­przę­go­wym w Zakładzie Treningowym w Bogusławicach od­bę­dzie się dnia 19 ma­ja (czwar­tek), od go­dz. 8:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­ny­ch ser­decz­nie za­pra­sza­my.

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube