Aktualności

Test połówkowy dla klaczy

16 maja 2016 · Kategoria: ZT Klacze, · Rasa: ,,,,

Informujemy, że test po­łów­ko­wy dla kla­czy ras szla­chet­nych bę­dą­cych w tre­nin­gu za­przę­go­wym w Zakładzie Treningowym w Bogusławicach od­bę­dzie się dnia 19 ma­ja (czwar­tek), od godz. 8:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Print Friendly, PDF & Email