Aktualności

III Festiwal Piosenki Ułańskiej i Jeździeckiej

24 maja 2016 · Kategoria: Inne imprezy, ·

Przypominamy, że 4 czerw­ca już tuż, tuż… Napływają pierw­sze zgło­sze­nia do konkursuW ta­jem­ni­cy zdra­dzi­my, że wśród wy­ko­naw­ców bę­dą so­li­ści i ze­spo­ły zza na­szej gra­ni­cy. Zapraszamy tych, któ­rzy się jesz­cze za­sta­na­wia­ją.

Będzie się dzia­ło!

  • nie­sa­mo­wi­te po­ka­zy jeź­dziec­kich grup ka­ska­der­skich
  • po­kaz musz­try ułań­skiej
  • re­we­la­cyj­ne bez­kr­wa­we ło­wy pta­ków dra­pież­nych

A ka­pe­lu­sze już ma­cie? Oby tyl­ko po­go­da do­pi­sa­ła…

fot. Festiwal Piosenki Ułańskiej i Jeździeckiej