Aktualności

Konferencja ,,Badania laboratoryjne w monitorowaniu stanu zdrowia i postępów treningowych u koni wyścigowych”

17 czerwca 2016 · Kategoria: Konferencje, · Rasa: ,

Wszystkich chęt­ny­ch za­pra­sza­my na kon­fe­ren­cję ,,Badania la­bo­ra­to­ryj­ne w mo­ni­to­ro­wa­niu sta­nu zdro­wia i po­stę­pów tre­nin­go­wy­ch u ko­ni wy­ści­go­wy­ch” z udzia­łem prof. Davida Horohova z Gluck Equine Research Center Kentucky, USA. Konferencja od­bę­dzie się 19 czerw­ca 2016 r., o go­dz. 10:00 na Torze Wyścigów Konnych Służewiec.

Konferencja_koniewyscigowe

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube