Aktualności

Wyniki kwalifikacji ogierów do ZT Bielice

23 czerwca 2016 · Kategoria: ZT Ogiery, · Rasa: ,,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wynikami kwalifikacji ogierów ras szlachetnych do Zakładu Treningowego w Bielicach, któ­ra od­by­ła się 19-​21 czerw­ca 2016 r. Równolegle w ZT Bielice pro­wa­dzo­ny jest tak­że tre­ning ogie­rów ra­sy trakeńskiej.

Print Friendly, PDF & Email