Aktualności

I Ścieżka Huculska w Rycerce Dolnej

14 lipca 2016 · Kategoria: Ścieżki huculskie, · Rasa:

W imie­niu Śląsko-​Opolskiego Związku Hodowców Koni w Katowicach ser­decz­nie za­pra­sza­my do udzia­łu w I Ścieżce Huculskiej w Rycerce Dolnej, któ­ra od­bę­dzie się w dniu 30 lip­ca 2016 r. Prosimy o za­po­zna­nie się z propozycjami oraz formularzem zgłoszeniowym.

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube