Aktualności

Polskie konie z SO Sieraków na 40-​leciu Eurocheval w Offenburgu

15 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Teraz Polskie Konie, Wystawy i pokazy, · Rasa: ,

Największe wy­da­rze­nie hip­picz­ne w po­łu­dnio­wych Niemczech w dniach 20-​24 lip­ca 2016 r. – 500 ko­ni z ca­łej Europy i 40 000 osób odwiedzających.

Weronika Kramer na ogie­rze Armani m i Łukasz Woźniak na ogie­rze Mars sp we­zmą udział w mię­dzy­na­ro­do­wym ka­dry­lu ze sta­da­mi Celle, Marbach, Avenches w ra­mach Europejskiego Stowarzyszenia Stadnin Państwowych ESSA (European State Studs Association e.V.).

Dwa ogie­ry wła­sno­ści SO Sieraków we­zmą udział w mię­dzy­na­ro­do­wej pre­zen­ta­cji ogie­rów: Euro Quadrille z ra­mie­nia ESSA

  • Ogier sp Mars ur. 2005 r. w SK Racot (Avero, Marsala /​ Landos II) pod Łukaszem Woźniakiem
  • Ogier m Armani ur. 2005r. w SK Janów Podlaski (Aspan, Aracena /​ Veritas VI) pod Weroniką Kramer

 W ka­dry­lu wy­stą­pi 12 ko­ni m.in. z Francji, Niemiec, Szwajcarii, i Polski. To wiel­kie wy­da­rze­nie i szan­sa na pro­mo­cję pol­skich ko­ni, pol­skich stad­nin ANR, Spółki GAŁOPOL i Sierakowa.

fot. Eurocheval

Print Friendly, PDF & Email