Aktualności

Szlakiem Konia Huculskiego 11-12.06.2016

18 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie, · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie za­pra­sza­my na re­la­cję fil­mo­wą z XVI Ogólnopolskiego Czempionatu Młodzieżowego pn. Szlakiem Konia Huculskiego, któ­ry od­był się w dnia­ch 11-​12 czerw­ca 2016 r. w Klikowej. Autorem fil­mu je­st pan Łukasz Grudysz. Serdecznie za­pra­sza­my!

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube