Aktualności

XI Wojewódzka Wystawa Koni Zimnokrwistych w Oleszycach – relacja filmowa

19 lipca 2016 · Kategoria: Wystawy i pokazy, · Rasa:

Zapraszamy Państwa do za­po­zna­nia się z re­la­cją fil­mo­wą z XI Wojewódzkiej Wystawy Koni Zimnokrwistych w Oleszycach, któ­ra od­by­ła się 9-​10 lip­ca br.

Niniejsze ma­te­ria­ły zo­sta­ły zre­ali­zo­wa­ny przez Pana Tadeusza Baranieckiego.

Print Friendly, PDF & Email