Aktualności

XI Wojewódzka Wystawa Koni Zimnokrwistych w Oleszycach

19 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Wystawy i pokazy, · Rasa:

Zapraszamy Państwa do za­po­zna­nia się z re­la­cją fil­mo­wą z XI Wojewódzkiej Wystawy Koni Zimnokrwistych w Oleszycach, któ­ra od­by­ła się 9-​10 lip­ca br.

Niniejsze ma­te­ria­ły zo­sta­ły zre­ali­zo­wa­ny przez pa­na Tadeusza Baranieckiego.

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube