Aktualności

Majówka w Regietowie – relacja filmowa

26 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Powożenie, Ścieżki huculskie, Skoki przez przeszkody, · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie za­pra­sza­my na re­la­cję fil­mo­wą z za­sad­ni­czej pró­by dziel­no­ści ko­ni ra­sy hu­cul­skiej oraz eli­mi­na­cji do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej oraz za­wo­dów to­wa­rzy­szą­cych pn. „Majówka w Regietowie”, któ­re od­by­ły się w dniach 21-​22 ma­ja 2016 r. w Regietowie.

Print Friendly, PDF & Email