Aktualności

Ogólnopolski Czempionat Ogierów Hodowlanych Ras Zimnokrwistych

29 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty, · Rasa: ,

Uprzejmie in­for­mu­je­my, że dnia 10 wrze­śnia 2016 ro­ku w Stadzie Ogierów w Kętrzynie od­bę­dzie się Ogólnopolski Czempionat Ogierów Hodowlanych Ras Zimnokrwistych, na któ­rym w szran­ki sta­ną uzna­ne ogie­ry zim­no­krwi­ste w 4 klasach:

a)        ogie­ry 3 – 4-​letnie ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty

b)        ogie­ry 5-​letnie i star­sze ra­sy pol­ski koń zimnokrwisty

d)        ogie­ry 3 – 4-​letnie ra­sy ar­den pol­ski oraz ogie­ry im­por­to­wa­ne uzna­ne w Polsce

e)        ogie­ry 5-​letnie i star­sze ra­sy ar­den pol­ski oraz ogie­ry im­por­to­wa­ne uzna­ne w Polsce

Zgłoszenia przyj­mu­je Pomorski Związek Hodowców Koni w Malborku w ter­mi­nie do 22 sierp­nia 2016 roku.

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z Regulaminem czempionatu.

DSC09235

Print Friendly, PDF & Email