Aktualności

Test połówkowy dla ogierów – ZT Bielice

5 sierpnia 2016 · Kategoria: ZT Ogiery, · Rasa: ,,,

Informujemy, że test po­łów­ko­wy ogie­rów tre­no­wa­nych w ZT Bielice od­bę­dzie się dnia 10 sierp­nia (śro­da). Rozpoczęcie te­stu pla­no­wa­ne jest na go­dzi­nę 10:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Print Friendly, PDF & Email