Aktualności

Odpowiedź Ministra Rolnictwa na kolejne wystąpienie PZHK w sprawie objęcia koni systemem płatności bezpośrednich

9 sierpnia 2016 · Kategoria: Finansowanie, ·

Poniżej za­miesz­cza­my ofi­cjal­ną od­po­wiedź Ministra Rolnictwa na ko­lej­ne wy­stą­pie­nie PZHK w spra­wie ob­ję­cia ko­ni sys­te­mem płat­no­ści bezpośrednich:

 

 

Print Friendly, PDF & Email